Školte se s těmi nejlepšími – Webinář Universe

admin

Každá kariéra, i ta nejdynamičtější, může občas působit dojmem uvíznutí na jednom místě nebo opakování stejné rutiny stále dokola. Někdy může být tento dojem jen letmý, ale pokud se opakuje nebo přetrvává delší dobu, může vést až k profesnímu vyhoření. Jedním ze způsobů, jak překonat tento pocit, je zkusit něco nového – ale může to být trochu složitější, než to zní.

Klíč k úspěchu – pracé a rozvoj

Jednou z prvních lekcí, které se ve škole učíme je, že rozvoj je klíčem k úspěchu. Přesto si to ne každý z nás pamatuje, jakmile dojde na přechod ze školní atmosféry do práce a dalších profesních činností.

Aktualizace našich znalostí a rozvoj dovedností je však základem pro rozvoj naší kariéry a v některých případech i pro její udržení na konstantní úrovni. Všichni přece známe alespoň jedno odvětví, kde ke změnám dochází téměř denně a přizpůsobení se jim může být tím, co odlišuje obyčejný podnik od mimořádného.

Filozofie udržitelného rozvoje, známá také jako „lifelong learning“ nebo-li celoživotní učení, vybízí nás, abychom se po ukončení formálního vzdělávání nepřestávali učit novým věcem. Získávání nových dovedností a kompetencí může být nejen skvělým a cenným koníčkem, ale také klíčem ke dveřím našeho úspěchu.

Ještě jedna dobrá zpráva: vývoj a věda, na rozdíl od všeobecného mínění, nemají žádný „datum spotřeby“!

Nikdy není pozdě

Mnoho osob si myslí, že existuje „hranice“, pokud se jedná o náš věk a učení. Často citovaným argumentem je to, že děti si rychleji osvojí růzmé jazyky.

Ukáže se však, že to není pravda, ale pouze povídačka. Podle studie z roku 1987 zveřejněné v Cambridge University Press je opak pravdou. Dospělí prokázali lepší porozumění jazyku a rychleji si osvojili nové znalosti. Jak vidíte, zkušenost hraje významnou roli při získávání a vstřebávání nových znalostí.

Učení může být odlišné stejně jako je tomu u jiných postupů a různé metody mohou být více či méně účinné v závislosti na osobě a na okolnostech. Někteří rádi kombinují vědu s fyzickým pohybem nebo se lépe učí praxí, zatímco jiní musí jít do nejmenších detailů teorie, než přejdou k dalšímu kroku. Zkušenost pomáhá sladit metodu učení, která pro vás bude tou pravou, díky níž se průběh učení stává méně vyčerpávajícím a zároveň efektivnější.

Navíc samotný průběh učení má mnoho nepřímých výhod. Pravidelné duševní úsilí nás nutí myslet rychleji, neustálá aktualizace znalostí nám umožňuje udržovat si současný obraz světa a intelektuálně náročná cvičení a koníčky pomáhají zpomalovat psychické známky stárnutí.

Myšlenka celoživotního vzdělávání, i když je nepochybně plná výhod, může být čas od času náročná. Většině z nás práce zabírá ⅓ dne anezbývá tak příliš mnoho hodin na studium. Nemluvě o energii na ověřování informací nebo dojezdu na místo, kde dané kurzy probíhají.

Internet nám však přináší řešení alespoň na některé z těchto problémů. Jedná se o online kurzy dostupné na mnoha online školicích platformách.

Vždelávání přes internet – Webinář Universe

Online vzdělávání, obecně prostřednictvím strukturovaných kurzů, otevírá dveře mnoha lidem, pro které nemusí být osobní výuka dostupná.

Za prvé, díky odstranění potřeby fyzických materiálů, pronájmu fyzického místa a dalších nákladů jsou online kurzy často značně levnější.

Za druhé, mnoho online kurzů nevyžaduje kontakt v určitém čase. Díky tomu mohou lidé, kteří neradi mluví s cizími lidmi nebo pracují v nestálých hodinách, absolvovat kurz ve vhodnou dobu a v atmosféře bez jakéhokoliv stresu.

Za třetí, online kurzy se mohou často opakovat a materiály v nich dostupné si lze kdykoli a odkudkoli prohlížet.

Kurzy totiž probíhají zcela online, takže je mohou absolvovat lidé z jakéhokoli města, země nebo dokonce kontinentu. Díky tomu si můžeme snadno vyměňovat znalosti s lidmi, se kterými bychom za normálních okolností nikdy nikdy nepřišli do kontaktu. Umožňuje také volnější výměnu informací a kuriozit.

Webinář Universe je platforma která nabízí všechny výše uvedené výhody online vzdělávání prostřednictvím podrobných, aktuálních kurzů připravených profesionály ve svých oborech! Stačí se přihlásit na vybraný webinář a zaplatit za něj přímo na internetových stránkách nebo prostřednictvím důvěryhodných distributorů, poté aktivovat obdržený kód a začít získávat znalosti!

Něco pro každého – Webinář Universe platforma

Kurzy nabízené na Webinář Universe se zaměřují na konkrétní, praktické dovednosti, často z kategorie „tvrdých“ kompetencí. Znalosti a dovednosti mnoha z nich mohou stážisté často velmi snadno uplatnit v praxi. Tato forma vždělávání je možná díky odborníkům, kteří jsou zodpovědní za nejvyšší kvalitu informací tvořících obsah webinářů. Díky tomu jsou poznatky v nich obsažené aktuální a zároveň ověřené.

Kurzy jsou navíc dostupné v mnoha jazycích, včetně angličtiny, češtiny a slovenštiny, díky čemuž může více lidí získat spolehlivé znalosti i ve svém rodném jazyce.

Webinář Universe je online školicí platforma se širokou nabídkou kurzů. Pro někoho to může být překážka při výběru, který kurz pro něj bude ten pravý. Jak k tomuto problému přistupovat? Existuje několik způsobů:

  1. Ze strany práce nebo školy. Můžete najít témata související s vaší prací nebo vzděláním, která můžete považovat za rozšíření znalostí, které již máte.
  2. Ze strany rozšiřování dosavadních znalostí. Je možné že zjistíte, že nabízená témata a dovednosti jsou vám již známé, nebo se odkazujete na pojmy, se kterými jste již obeznámeni. Můžete se tedy rozhodnout prozkoumat témata, která jsou vám již známá. Taková volba umožní hlubší pochopení problémů, o kterých můžeme mít spíše obecnou představu.
  3. Ze strany cesty do neznáma. Toto je možnost pro odvážné, kteří chtějí překročit svou komfortní zónu. Můžete si vybrat téma, které je vám zcela cizí! Diverzifikace vašich dovedností a zájmů je cenným způsobem, jak se dále rozvíjet. Díky jednoduchým úvodům do nového tématu v každém webináři se Webinář Universe zaměřuje na snahu dostat se i do těch nejsložitějších témat.

Je však na místě připomenout, že veškeré webináře nabízejí nejvyšší úroveň znalostí a postupný úvod, díky kterému by se měl v jakémkoli tématu zorientovat každý.

Vzdělání je velmi důležitou součástí naší kariéry a není to jen o diplomech získaných před podpisem smlouvy. Udržování konstantního tempa rozvoje a získávání nových znalostí či kompetencí nám pomáhá nejen udržet se na špici na naší současné pozici, ale také zvýšit šanci na postup a šanci udržet si bystrou mysl ještě dlouho po odchodu do důchodu. Webinář Universe může být skvělou příležitostí, jak tento průběh usnadnit i těm nejvytíženějším.

Podobné příspěvky:

Next Post

Topografické sbírky na vysoké úrovni

Hodnotu mapy ovlivňuje nabídka a poptávka, stejně jako u jakéhokoli jiného zboží, a v konečném důsledku závisí na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Při odhadu cen však lze učinit několik užitečných zobecnění. Hodnotu mapy ovlivňují dvě velké skupiny faktorů, z nichž jedna se týká identity mapy a druhá jejího stavu. Nejprve se budeme zabývat faktory souvisejícími s identitou mapy: Podobné příspěvky: Krása sochařství Krátký Průvodce Výběrem Nejlepší Včelařské Pláště Topografické sbírky na vysoké úrovni Také by vás mohly zajímat následující články: Výhody a nevýhody dojicích strojů Jak zvolit správnou velikost boty při online nakupování? Lákavá Péče o Pleť Výhody Konopného […]